Samen in de soos

Stichting Blinden-Penning

Stichting Blinden-Penning werd in 1865 opgericht als werkplaats ten behoeve van blinden en slechtzienden. Tegenwoordig organiseert Blinden-Penning recreatieve activiteiten voor volwassenen met een visuele beperking in haar activiteitencentrum in Amsterdam. Daarnaast is Blinden-Penning één van de fondsen voor blinden en slechtzienden in Nederland.
Meer over Stichting Blinden-Penning...

Activiteitencentrum voor blinden en slechtzienden

Stichting Blinden-Penning heeft in gebouw "The Whale" te Amsterdam een eigen activiteitencentrum. Hier worden van maandag tot en met vrijdag diverse recreatieve activiteiten georganiseerd voor slechtziende en blinde volwassenen uit Amsterdam en de regio. Voor alle activiteiten geldt dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de visuele beperking van de deelnemers. Bovendien wordt het vervoer van blinden en slechtzienden woonachtig in Amsterdam van en naar de verschillende activiteiten door Stichting Blinden-Penning geregeld.
Meer over het activiteitenprogramma van Stichting Blinden-Penning...

Fonds voor blinden en slechtzienden

Als fonds stelt Blinden-Penning middelen beschikbaar aan:

  • Oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek
  • Instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden ter medefinanciering van voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en recreatie
  • Buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden
  • Particuliere visueel gehandicapten in de regio Amsterdam.

Dit met als doel de integratie en het welzijn – een zo zelfstandig mogelijk gelijkwaardig bestaan – van mensen met een visuele beperking te verbeteren.
Meer over het fonds van Stichting Blinden-Penning...