Fonds voor blinden en slechtzienden

Elkaar helpen

Als fonds stelt Blinden-Penning middelen beschikbaar aan:

Dit met als doel de integratie en het welzijn - een zo zelfstandig mogelijk gelijkwaardig bestaan - van mensen met een visuele beperking te verbeteren.

Naast Blinden-Penning bestaan ook enkele andere fondsen die hulp kunnen bieden aan blinden en slechtzienden.