Organisaties

Elkaar helpen

Wat zijn de criteria voor hulp aan organisaties/instellingen?

De criteria die hieronder staan zijn richtinggevend voor het bestuur met als achterliggende gedachte dat Stichting Blinden-Penning er wil zijn voor die organisaties die zich rechtstreeks inzetten voor mensen met een visuele beperking. In de regel wordt niet bijgedragen aan exploitatiekosten van organisaties.

Inhoudelijk

Graag ontvangen wij een beschrijving van het doel van de organisatie en de aanleiding/noodzaak van het aangevraagde.
Aanbevelingen van betrokkenen worden op prijs gesteld.

Financieel

Het is een taak van het bestuur van Stichting Blinden-Penning om zo verantwoord mogelijk met de middelen van Blinden-Penning om te gaan. Daarom vragen wij ook gegevens omtrent de financiële situatie van de organisatie zoals:

  • Het meest recente jaarverslag - met balans en winst- en verliesrekening
  • Een begroting met daarin ook de eventuele eigen bijdrage van deelnemers en de (gevraagde) bijdragen van andere fondsen
  • Indien van toepassing één of (liefst) meerdere offertes.

Als u zelf vermoedt dat de financiële situatie van uw organisatie voor Stichting Blinden-Penning een afwijzingsgrond kan zijn, gaat u dan uitvoerig in op uw motieven voor de aanvraag.

Wanneer krijgt u reactie?

Stichting Blinden-Penning streeft er naar om aanvragen (< € 5.000) binnen één maand te behandelen. Grote of bijzondere aanvragen kunnen drie à vier maanden in beslag nemen. Het eerste antwoord zal niet altijd een definitieve toewijzing of afwijzing zijn. De totale afhandeling kan langere tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld als wij nadere informatie wensen.