Andere fondsen voor mensen met een visuele beperking

Samen helpen

Naast vele algemene gehandicaptenfondsen is in Nederland een twintigtal fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking actief. Deze fondsen hebben ieder hun eigen doelstelling en werken allen zelfstandig met eigen werkwijzen conform hun statuten. Over het algemeen is het doel gerelateerd aan de verbetering van het welzijn van mensen met een visuele beperking. De gezamenlijke website (www.blindenfonds.nl) is bedoeld om enige informatie over al deze fondsen en over het indienen van een aanvraag te geven. Gezamenlijk is de folder 'fondsen voor mensen met een visuele beperking' uitgegeven.