Over de Stichting

Ondersteuning voor blinden en slechtzienden

Wat doet Stichting Blinden-Penning?

Stichting Blinden-Penning werd in 1865 opgericht als werkplaats ten behoeve van blinden en slechtzienden. Tegenwoordig organiseert Blinden-Penning recreatieve activiteiten voor volwassenen met een visuele beperking in haar activiteitencentrum in Amsterdam. Daarnaast is Blinden-Penning één van de fondsen voor blinden en slechtzienden in Nederland. De stichting heeft een bestuur en drie medewerkers.

Verantwoording

Stichting Blinden-Penning beschikt niet over een eigen vermogen. Alle kosten die Blinden-Penning maakt worden gedekt door de Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden.

De inkomsten van beide stichtingen bestaan uit donaties, giften, legaten en erfstellingen.

De stichtingen komen graag in aanmerking voor legaten, maar zijn geen actief wervende instellingen.

Stichting Blinden-Penning en Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en volgen de richtlijnen van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).  Jaarlijks leggen de stichtingen hun jaarrekening ter goedkeuring voor aan een accountant.

De volgende documenten zijn hier beschikbaar:

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Stichting Blinden-Penning heeft in het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacyreglement vastgesteld. Hier kunt u lezen op welke wijze Stichting Blinden-Penning omgaat met persoonsgegevens en privacy: